Công nghệ kỹ thuật Chế tạo máy

Sử dụng thành thạo các loại thiết bị - dụng cụ cơ khí truyền thống và hiện đại. Có kỹ năng thao tác vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ, tham gia tổ chức và quản lý quá trình sản xuất.

CNKT Điều khiển và Tự động hóa

Khai thác, vận hành các hệ thống sản xuất tự động. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị của hệ thống sản xuất tự động. Sử dụng các thiết bị tự động hóa theo hướng tích hợp các hệ thống truyền động cơ khí, thủy khí, điện thủy khí, điều khiển truyền động điện. Vận dụng tốt các phương thức điều khiển lập trình cho PLC, vi điều khiển, Robot. Vận hành, lập trình gia công trên các máy CNC.

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và công nghệ chế tạo trong lĩnh vực cơ khí. Có khả năng thích nghi và ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất.

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Đang cập nhật...

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Phân tích, thiết kế các hệ thống cơ điện tử và sản phẩm cơ điện tử, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống, mô phỏng được hệ thống. Khai thác các hệ thống cơ điện tử. Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử, lập trình PLC, vi điều khiển, Robot.

Công nghệ Hàn - Cắt gọt kim loại

Đang cập nhật...

Lịch sử khoa Cơ khí chế tạo máy

Khoa Cơ khí Chế tạo máy là khoa có bề dày truyền thống...

Đội ngũ giảng viên

Khoa Cơ khí Chế tạo máy hiện có 24 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ, 10 Cao học và Kỹ sư.

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Tám

Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí

PT. Khoa

Giảng viên chính

tamck@vlute.edu.vn

2

Lê Hoàng Anh

Thạc sĩ - NCS

Công nghệ chế tạo máy

Phó trưởng khoa

anhlh@vlute.edu.vn

3

Mai Đăng Tuấn

Nghiên cứu sinh

Công nghệ chế tạo máy

Giảng viên

tuanmd@vlute.edu.vn

4

Hoàng Minh Thuận

Tiến sĩ

Giảng viên

thuanhm@vlute.edu.vn

5

Trần Vĩnh Hưng

Tiến sĩ

Giảng viên

hungtv@vlute.edu.vn

6

Hà Minh Hùng

Tiến sĩ

Giảng viên

hunghm@vlute.edu.vn

7

Ngô Mạnh Dũng

Tiến sĩ

Giảng viên

dungnm@vlute.edu.vn

8

Nguyễn Đức Thắng

Tiến sĩ

Giảng viên

thangnd@vlute.edu.vn

9

Lê Trung Hậu

Thạc sĩ

CN kỹ thuật Cơ khí

Phụ trách bộ môn

CAD-CAM-CNC

Giảng viên

hault@vlute.edu.vn

10

Nguyễn Tấn Nó

Thạc sĩ

Cơ điện tử

Phụ trách bộ môn

Cơ điện tử

Giảng viên

nont@vlute.edu.vn

11

Trần Đắc Hiền

Kỹ sư

Chế tạo máy

Giảng viên

hientd@vlute.edu.vn

12

Tạ Tấn Lực

Thạc sĩ

Giảng viên

luctt@vlute.edu.vn

13

Nguyễn văn Dư

Thạc sĩ

Công nghệ chế tạo máy

Giảng viên chính

dunv@vlute.edu.vn

14

Nguyễn Hữu Long

Kỹ sư

Chế tạo máy

Giảng viên

longnh@vlute.edu.vn

15

Trần Công Hải

Kỹ sư

Chế tạo máy

Giảng viên

haitc@vlute.edu.vn

16

Trần Hữu Danh

Thạc sĩ – NCS

Kỹ thuật Cơ khí

Giảng viên

danhth@vlute.edu.vn

17

Phạm Hoàng Anh

Kỹ sư

Chế tạo máy

Giảng viên

anhph@vlute.edu.vn

18

Lê Hữu Toàn

Cao học

Cơ điện tử

Giảng viên

toanlh@vlute.edu.vn

19

Nguyễn Hoàng Thiện

Kỹ sư

Kỹ thuật Cơ khí

Giảng viên

thiennh@vlute.edu.vn

20

Trần Vĩnh Phúc

Kỹ sư Cơ điện tử

Cao học Tự động hóa

Giảng viên

phuctv@vlute.edu.vn

21

Huỳnh Thanh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

tuanht@vlute.edu.vn

22

Lê Nhân

Thạc sĩ

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Giảng viên

lenhan@vlute.edu.vn

23

Lê Hồng Kỳ

Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên chính

kylh@vlute.edu.vn

24

Nguyễn Thiện Nhựt

Kỹ sư

Cơ điện tử

Giảng viên

(TT Thực hành)

nhutnt@vlute.edu.vn

25

Nguyễn Văn Hến

Thạc sĩ

Công nghệ chế tạo máy

Giảng viên chính

(Trưởng phòng Thanh tra)

hennv@vlute.edu.vn

26

Phan Hoàng Mau

Thạc sĩ

Công nghệ chế tạo máy

Giảng viên chính

(GĐ TT Đào tạo-BDNVSP)

mauph@vlute.edu.vn

27

Nguyễn Minh Sang

Thạc sĩ

Giảng viên

(Trưởng P. TC-HC)

sangnm@vlute.edu.vn

28

Phạm Thiên Phong

Kỹ sư

Chế tạo máy

Giảng viên

(Phòng QT-TB)

phongpt@vlute.edu.vn

29

Văn Kim Tố

Thạc sĩ

Giảng viên

(Phó TT Đào tạo-BDNVSP)

tovk@vlute.edu.vn

Form liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bên dưới.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Cơ khí Chế tạo máy
Cơ sở 1 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
73 Nguyễn Huệ P2 TP. Vĩnh Long
Văn phòng Khoa
Phòng C202 - Tầng 2 - Khu C (tòa nhà 11 tầng)
ĐT: +84703 863127

Mạng xã hội